De 17 verdensmål – en del af vores DNA

Målet og værdierne bag de 17 verdensmål ligger dybt i Lübech Living’s DNA og vi har siden 2009 arbejdet med 7 af FN’s mål. 2009 var 7 år forinden FN offentlggjorde de 17 verdensmål så I stedet for at vælge hvilke mål vi vil arbejde med har Lübech Living læst verdensmålene og fundet frem til at vores bæredygtige forretning allerede arbejder med verdensmålene
1, 5, 8, 10, 12, 13 og 17.

Lübech Living tog i 2009 en beslutning om at konventerer vores forretning fra konventionel virksomhed til en bæredygtig virksomhed. Vi ønskede at sætte nye bæredygtige og ansvarlige standarder i interiørbranchen. Dette for vores egen virksomhed ligesåvel som vi ønskede at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme.

bæredygtighed

Full Circle

Alle vores produkter er håndlavede og produceret under bæredygtige forhold uden at gå på kompromis med kvalitet og stil. Bæredygtighed kommer i mange størrelser og former, vi vil gerne gøre så stor en indsats som muligt ved at have fokus på hele processen og er meget grundige med at undersøge hele vores forsyningskæde, da det er vigtigt for os at vores Co2 aftryk er så lille så muligt.

Vi arbejder til dagligt med vores egen Full Circle of Sustainable Thinking, hvor vi sikrer vores miljømæssige- og sociale ansvar i produktet og produktionen – fra vugge til grav. Fra design til det færdige produkt. Fra tidsløst design til råmateriale, produktionsmetode, arbejdsforhold, emballage, transport, produktets funktion, bionedbrydelighed og genanvendelse.

Afskaf fattigdom

Vi bidrager til afskaffelse af fattigdom, ved at skabe arbejdspladser for udsatte befolkningsgrupper på Sri Lanka, i Vietnam og Thailand. Med vores projekter på Sri Lanka og i Vietnam hjælper vi befolkningsgrupper, som normalt ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet til at skabe en indkomst. I tæt dialog med vores samarbejdspartnere træner vi dem til at fremstille vores produkter hjemme hos dem selv så de har mulighed for at passe deres børn og hjem samtidig med at de skaber en indkomst.

Vores fair trade løn er sammensat således at deres betaling er den samme per produkt uafhængig af hvor meget de producerer per uge. Dette i respekt og forståelse for, at der kan opstå uforudsete opgaver med hjem og børn i ugens løb. Vi producerer udlukkende håndlavet produkter i målet om, at beskæftige så mange som mulige og ikke lade disse erstatte af maskiner.

 

Søren uddeler mad på Sri Lanka

Ligestilling mellem kønnene

Størstedelen af OOhh’s kollektion bliver produceret af hjemmegående kvinder på Sri Lanka og i Vietnam. En stor del er kvinder, som ikke har mulighed for at arbejde udenfor eget hjem og derved skabe en indkomst. På Sri Lanka arbejder vi primært med yngre kvinder, som bliver hjemme for at passe deres børn, da der ikke eksisterer pasningsordning for de mindste samt en bekymring for overgreb på døtre når de bliver teenagere. I Vietnam arbejder vi med kvinder, som ikke længere kan holde til at arbejde i marken samt sæsonarbejdere, når der ikke er nok arbejde i markerne.

På Sri Lanka har Susanne Lübech siden 2010 brugt meget tid med kvinderne for at vise interesse i deres arbejde, for at sikre, at de har det godt med deres job og for at vise dem vores store taknemmelighed og respekt for, at de er en del af vores projekt. I Vietnam har vi en betroet samarbejdspartner, som vi har arbejdet med siden 2015 og som sikrer gode forhold for kvinderne

Kvinde der arbejder for Lübech Living

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi lægger stor vægt på at vores strategi og arbejde skaber værdi for så mange mennesker som muligt. Dette gælder internt i Lübech Living samt ved vores leverandører og andre samarbejdspartnere. Anstændighed i vores forretning er utrolig vigtig og vi tager stort ansvar i at investere tid i mennesker der har brug for støtte i form af uddannelse, nærvær, arbejdsforhold og en fair løn.

I Danmark støtte vi forskellige projekter, vi ansætter igennem socio økonomiske projekter, vi arbejder med vores kvindeprojekter på Sri Lanka og i Vietnam. Igennem Vance Kitira støtter vi lokal samfundet i det nordlige Thailand. I fremtiden er ønsket at være med til at skabe flere anstændige jobs både for mænd og kvinder både nationalt og internationalt.

susanne lübech med arbejdene kvinder på sri lanka

Mindre ulighed

Uligheden i udviklingslandene er ikke til at overse. Dette er meget udpræget i flere af de markeder hvor Lübech Living arbejder. Ved valg af producenter og samarbejdspartnere udvælger vi udfra nedskrevet kriterier leverandører som har en god medarbejder politik hvilket involvere en god lønpolitik, gode arbejdsforhold inkl. begrænset arbejdstid, lige vilkår for mænd og kvinder samt et trygt arbejdsmiljø. Lübech Living har bevidst et lille begrænset leverandør netværk, for at vi har mulighed for at besøge alle og sikre arbejdsforholdene og være i løbende dialog med vores samarbejdspartnere.

I fremtiden vil vi i Lübech Living oprette flere projekter, der kan være med til at sikre, at de fattigste dele af befolkningen kommer til at få øgede levevilkår. Vi vil kæmpe for at minimere uligheden i de lande, hvor vi har mulighed for det.

Wave produkter der tørrer i solen

Ansvarligt forbrug og produktion

Fundamentet for Lübech Living’s produkt portefolio er cirkulær økonomi. Vi bestræber os på at minimere spild og producere primært af genbrugsmateriale, diverse upcycled materialer samt fornybare ressourcer.

Vi arbejder aktivt med at sikre at energiforbruget reduceres til det absolutte minimum i vores produktion. Vi producerer udelukkende håndlavede produkter med det mål at 1) reducere vores CO2 aftryk i produktionen 2) at reducere minimumskravene til produktion og dermed overproducere.

Vores zero waste papir producerer vi af papiraffald og tørre det i naturlig sol lys. Alle papirprodukter produceres udelukkende ved håndkraft og tørres ligeledes udenfor i det naturlig sol lys. Papirprodukterne inkluderer blomsterpotter, dekorationsgenstande, julepynt og kurve. Ved produktion af både glas og keramik anvendes solenergi og ved keramikken ligeledes vandgenanvendelse for at mindske forbruget af vand i produktionen..

Vi producerer vores produkter i tidløse farver, for at mindske “køb ny kulturen” samt producere med tanke for minimal risiko for at producere varer til udsalg.

Al emballage er reduceret til et minimum og produceret af genbrugspapir. Vi arbejder med Oohh’s nesting system, som gør at vi optimerer vores transport og har dermed reduceret vores CO2 aftryk ved import og eksport væsentlig ifht. tidligere samt ifht. standarden i vores branche.

Vi vil gerne være en aktiv del af kampen mod klimaforandringerne og en del af vores vision er at gå forrest i vores branche for at vise og motivere vores branche til at bidrage til mere et mere bæredygtig produktion i vores branche.

solceller på fabrik i thailand

Klimaindsats

At passe på vores klima, det er en global udfordring, som kræver en indsats fra alle parter, herunder virksomheder og leverandører. Som en ansvarlig virksomhed er det vigtigt for OOhh at være i tæt og kontinuerlig dialog med vores leverandører og samarbejdspartnere om at sikre vores bæredygtige produktion i ønsket om at efterlade så lille et CO2 aftryk som muligt.

Vi har implementeret Lübech Living’s Circle of Sustainable Thinking, som danner fundamentet for at fremme og sikre  Lübech Living’s minimale CO2 aftryk fra vugge til vugge – fra tidsløst design, til råvarer, produktionsmetoder, emballage, transport, i funktion, produkternes levetid samt bionedbrydelige proces.

Vores produktion foregår også med solenergi og naturligt sollys, som er en mere miljøvenlig måde at producere på, og vi genanvender også vand i vores produktion for at nedbringe vores vandforbrug.

OOhh produkter der tørrer i solen

Partnerskaber for handling

Lübech Living sætter en stor ære i at bygge langvarige partnerskab med vores samarbejdspartnere rundt om i verden. Vi arbejder med få udvalgte leverandører for at vi løbende har mulighed for besøge vores samarbejdspartnere og sikre at vi arbejde mod et fælles endnu mere bæredygtig fremtid. Vi er priveligeret ved at producere i bl.a. Thailand, Vietnam og Sri Lanka, da mange mennesker i disse lande har stor erfaring med knappe ressourcer og miljøet utrolig kært. Vi lærer derfor begge veje og bygger gode stærke fælles værdier til gavn for fremtidens imorgen.

We can’t wait to see where sustainability will take us next.

Care for tomorrow – shape the future